Perfil do usuário

Kirk Goudy

Resumo da Biografia

เมียนมาร์เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานที่ท่องเที่ยวแนวประวัติศาสตร์หลักๆมากไม่น้อยเลยทีเดียว

สัมผัสวัฒนธรรมกับ 5 เมืองน่าเที่ยวในประเทศพม่า!!